שלבים בסלילת אספלט לחניון בבנין פרטי

חידוש אספלט בחניון בנין מגורים מתבצע על מנת לשדרג את תפקוד החניון ואת המראה הכללי של הבנין. האספלט הישן מפורק והאספלט החדש מונח באופן אחיד