פיזור אספלט בבית על הים, תל אביב

הכנת השטח וסלילת אספלט למגרש חניה, בית ברחוב הפלמ״ח, תל אביב.
הבנין עבר תמ״א 38 והתחדש גם בחניון.