מגרש ספורט בישוב נופים

סלילת מגרש חניה ביישוב נופים סלילת כביש גישה לחניון, חידוש אספלט במקומות מסויימים בחניון, לאחר מכן עבודות הסלילה, וסימון אזורי החניה. חתוכה – המומחים לעבודות אספלט.